Služby

Pozemní stavby

Oblast pozemních staveb zahrnuje novostavby a rekonstrukce bytových a rodinných domů, objektů občanského vybavení; zajistíme generální dodávky staveb; stavebně-řemeslné práce (dodání a provádění samostatných jednotlivých etap výstavby HSV i PSV prací - např. realizace železobetonových monolitických konstrukcí, základových a ztužujících konstrukcí, veškeré zednické práce atd.); sanace betonových konstrukcí.

Realizujeme také různé typy komerčních staveb. Stavíme nové restaurační provozy, nebo zajišťujeme rekonstrukce restaurací a restauračních provozů, dále se věnujeme rekonstrukci a stavbě kancelářských, obchodních a ubytovacích prostorů. Komerční stavby realizujeme po celé ČR a také v zahraničí.

Mezi naše specializované činnosti patří také pokládka podlahových krytin. Ať již jde o laminátové, dřevěné, vinylové, PVC nebo jiné podlahy, pokládky provádíme zcela v rámci našich vlastních kapacit.

Inženýrské a liniové stavby

V oblasti vodohospodářských staveb realizujeme dešťové, splaškové, tlakové i gravitační kanalizace, vodovody, rozvody pitné a užitkové vody, vodohospodářské objekty (ČOV, VDJ), retenční potrubí, drenáže a vsakovací objekty; příprava území, zasíťování pozemků developerských projektů. Provedeme kompletní přípravu území (vytvoření infrastruktury) pro další výstavbu, jednotlivé přípojky ke stávajícím objektům, komunikace, chodníky.

Ke stavbám inženýrských sítí patří i obnova povrchů.

Podzemní stavby a činnosti prováděné hornickým způsobem

Zaměřujeme se především na podzemní práce prováděné hornickým způsobem – hloubení jam a šachet, ražba tunelů, zajištění stability podzemních prostorů, podzemní sanační práce, zajištění stability stěn a opěrných zdí technologií stříkaného betonu, zpevňování konstrukcí stříkaným betonem.

Realizujeme pažené stavební jámy jak se dřevěnou výztuží (kulatina a fošny), tak jámy pažené ocelovou výztuží (důlní výztuž TH nebo HEB, a pažnice UNION). Štoly realizujeme v pražských rámech, s důlní ocelovou výztuží TH nebo s příhradovou konstrukcí.

Dále provádíme hloubení kanalizačních jam, šachet a studní, pažení stavebních jam, ražbu kanalizačních stok a přípojek, hloubení šachet za účelem odstranění poruch na kanalizačních stokách nebo realizaci nových objektů, hloubení šachet pro technické komory energetických rozvodů, ražby kolektorů pro vedení všech inženýrských sítí v podzemí. Tyto práce zajistíme vč. vypracování potřebné báňské projektové dokumentace a zajištění trhacích prací.

Minera logoKontaktujte nás

Neváhejte se na nám ozvat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Sledujte nás: