Reference

Milevsko - veřejné pohřebiště - drenážní systém a odvodnění

Zhotovení vodovodní a kanalizační přípojky Loretánské náměstí

Rekonstrukce Šporkovského paláce – provedení kanalizační přípojky DN 200

Zřízení nové vodovodní přípojky do objektu B, Masarykovo nádraží Praha

Telefon: +420 602 331 581
E-Mail: poptavky@minera.cz

Kontaktujte nás