FIVE Smíchov

Zakázkou byly realizovány dvě nové kanalizační přípojky pro nově budovaný objekt FIVE Smíchov. Projekt spočíval ve vyhloubení dvou pažených jám hloubky 7m a z nich vyražených štol celkové délky 16m. Jáma byla zapažena hornickým pažením typu K21 "Heizmann". Štola byla vyražena v profilu "Pražský rám" PI/I. Celá akce spadala pod činnost prováděnou hornickým způsobem. Požadovaná doba realizace byla do 1 měsíce, celou zakázku jsme tak v termínu stihli a předali.

Období:
11 - 12/2016

Lokalita:
Praha 5, ul. Na Valentince

Informace:
zhotovení 2 ražených kanalizačních přípojek

Telefon: +420 602 331 581
E-Mail: poptavky@minera.cz

Kontaktujte nás