Zhotovení vodovodní a kanalizační přípojky Loretánské náměstí

Součástí stavebních úprav objektu na pražském Loretánském náměstí byla námi zhotovená nová vodovodní i kanalizační přípojka v kamenině DN200. Vzhledem k charakteru lokality a celkové hloubce řadu byla přípojka realizována ve štole z tunelovacích rámů PNI a PN III dle pražských normálií. Štola byla ražena ze sklepních prostor objektu, ve kterých byla nejprve provedena startovací šachta do úrovně -1,75 m pod podlahou sklepa, a samotná štola byla následně vedena z úrovně -1,6 m skrze obvodovou kamennou zeď kolmo pod ulici do kanalizační stoky z kameniny DN400.

Období:
08-10/2017

Lokalita:
Loretánské náměstí, Praha 1

Informace:
Rekonstrukce vodovodní přípojky a zhotovení kanalizační přípojky štoulou

Telefon: +420 602 331 581
E-Mail: poptavky@minera.cz

Kontaktujte nás