TR Velký Šenov

Zrealizovali jsme rekonstrukci areálu rozvodny elektrické energie ve Velkém Šenově v Ústeckém kraji. Realizace spočívala primárně v přesunu stávající venkovní rozvodny R35kV do prostor stávající budovy, kde došlo k vytvoření vnitřní rozvodny VN a vybudování přístavby pro umístění TVS (trafa vlastní spotřeby). Stávající konstrukce pro rozvodnu R35kV byly kompletně zbourány. V prostorech vnitřní rozvodny VN byly provedeny stavební úpravy a dispoziční změny pro možnost umístění zařízení R35kV dle požadavků technologie. Ke stávající budově BSP byla provedena přístavba pro umístění TVS.

Telefon: +420 602 331 581
E-Mail: poptavky@minera.cz

Kontaktujte nás