Oprava uliční vpusti Branická

Oprava uliční vpusti spočívala ve vyhloubení pažené jámy hloubky 5,5m a vyražení štoly délky 4m. Jáma byla zapažena hornickým pažením typu K21 "Heizmann". Štola byla vyražena v profilu K21 LB2. Celá akce spadala pod činnost prováděnou hornickým způsobem. Doba realizace činila cca 6 týdnů a objemově se pohybovala v řádu do 1 milionu Kč.

Období:
09-11/2017

Lokalita:
ul. Branická, Praha 4

Informace:
Havarijní oprava uliční vpusti

Telefon: +420 602 331 581
E-Mail: poptavky@minera.cz

Kontaktujte nás