Odvodnění ulice Keplerova

V ulici Keplerova na pražských Hradčanech jsme realizovali urychlenou rekonstrukci stávajících uličních vpustí včetně jejich přípojek. Vzhledem k umístění stávajících uličních vpustí a z důvodu hlubokého umístění stoky pro napojení jejich přípojek byla rekonstrukce prováděna hornickým způsobem, a to formou těžních šachet s rozrážkou a výkopem.

Telefon: +420 606 675 164
E-Mail: poptavky@minera.cz

Kontaktujte nás